Aszf

Ezen Webshop neve: www.furjtojasteszta.hu

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https:/www.furjtojasteszta.hu) és további domainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

www.furjtojas.com

https://www.furjeszkert.hu

https://www.furjelado.hu

https://www.keltetes.hu

http://www.furjketrec.hu

https://www.furjtojas.hu

http://www.furjcentrum.hu/com/net

Az Általános Szerződési Feltételek az elhelyezett ÁSZF linkre kattintva érhető el. A tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF külön értesítés és indoklás nélküli módosítható. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.furjojas.hu/és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://furjtojas.com/gdpr-es-aszf

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA

Budai Attila Károly E.V. Kistermelő

Székhely: 6087 Dunavecse, Epreskert utca 26/b

e-mail: info@furjeszkert.hu

telefon: 06-20-207-207-0

Adószám: 51375186-2-23

Ny.Sz: 52664410

Számlaszám: 18203411-08440585-40010014

(régi FHB Bank most Takarék Kereskedelmi Bank)

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A szabályzat módosíthatósága.

2.2. Kérjük kísérje figyelemmel az eladói ASZF-et ami alkalmanként kiegészítésre kerülhet. A megrendelést Vevő bejelentkezést követően utólag is megtekintheti, kinyomtathatja. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződést Eladó iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS/Bejelentkezés

3.1. A vásárlás regisztrációhoz nem kötött, de a Vevő az első vásárlás előtt a későbbi kényelmi funkciók miatt regisztrálhatja magát a webáruházban. Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Itt linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A regisztrációban szereplő adatok később bármikor a bejelentkezést követően módosíthatók.

A regisztrált felhasználók vásárlás előtt elektronikus levélcímük és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be. Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadását követően a rendszer automatikusan új jelszót küld erre az e-mail címére.

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A termékek körének leírása, árazás, akciók, hibás ár esete.

A webshopban egyedülállóan friss fürjtojás és az ebből készült termékek vásárolhatóak meg kistermelőtől. Külön felvan tüntetve az étkezési tojás (ezt megehetjük jó ízzel) és tenyésztojás melyből keltethetőek fürjek több fajtában. Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen adta meg. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére. Hibás ár esetén a vevő jelezheti az elírást és ezért a figyelmességért egy kedvezményes árban megegyezhetnek az eladóval ettől nem zárkózunk el.

 1. RENDELÉS MENETE

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Eladó külön elektronikus levélben igazolja vissza Vevő felé. A megrendelés Eladó által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Eladó a megrendelt terméket vagy szolgáltatást leszállítja Vevő részére. Fizetési mód történhet utánvéttel illetve utalással is. Szállítási költségek a weboldalon felvannak tüntetve, hogy önnek a legkényelmesebb megoldást tudjuk nyújtani. Rendeléséről e-mail visszaigazolást kap illetve alkalmanként egy telefonos megkeresést indítunk a postos átvételi nap miatt.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 1. ELÁLLÁS JOGA

Mivel a fürjtojás és fürjtojás tészta romlandó és pl. a tenyésztojás esetében behatárolható a még hatékony keltetésen belüli idő intervallum ezért kérem hívjon telefonon és érdeklődjön a megrendelt csomag feldolgozási állapot felől, ha szeretné még is lemondani. A már kiküldött tésztát kérem vegye át hiszen személyre szabottan az Ön részére készítettük alaposan csomagolva. Amennyiben részünkről csúszás várható ezt mindig jelezzük és egyeztetünk aktuális-e még a rendelés vagy jegeljük esetleg végleg töröljük ? Kérem legyen körültekintő ne rendeljen úgy tojást, ha nem biztos benne átfogja-e venni hiszen ezzel nem csak nekünk okoz nagy kárt (ingyenes csomagolási munka, számlák megírása) hanem aki ön után/helyett rendelt volna de 5 perccel később ő sem fogja megkapni a rendelést, ha ön nem veszi át azt más átvette volna boldogan. Ha ön elfoglalt kérem kérje postán maradósra és így 5 napja lesz átvenni a postán.

 1. Jótállás, szavatosság Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérheti a törött termékek pótlását de ez minden esetben mindenkinek jár csupán jelezni kell. Ha a törékenyt felárat bejelölte kártérítését a posta intézi. 8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 napon belül közölni. 8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? a termék hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. 8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha törött, repedt 8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? Mivel romlandó árú a termék ezért 2 napon belül kérem jelezze, a problémát. Tenyésztojás esetén 30 napon belül, ha 50%-os kelés alatt teljesült a várakozás.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag a forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 8.11. A termelő (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A vevő a terméket helytelen tárolása végett. A termelő (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket megfelelően tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

Minden esetben 100%-os friss étkezési tojást küldünk vagy száraztésztát illetve 10 napon belüli tenyésztojást. A nyári kánikulában 33 fok felett nem küldünk tenyésztojást. Innen légkondicionált helységből mennek ki a tojások de az MPL szállításra nincsen ráhatásunk. Természetesen, ha problémát észlel jelezze nekünk és pótoljuk a kifogásolt tojásokat egyszer mindenkinek. Később eldöntheti, hogy továbbra is rendel tőlünk. Mivel évek óta azt hirdetjük csak számlával és engedélyes helyről vásároljon mi adjuk az arcunkat és nem feketén árulunk így mi garanciát is vállalunk egyedül Magyarországon a fürjtojásainkra.

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet

rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

11.1. A Fogyasztó panasz esetén békéltető testülethez fordulhat.
Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület. Székhelyének postai címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 1-4882186
Telefon: 1-4882131

 1. SZERZŐI JOGOK

12.1. A webshopok szerzői jogi védelem alatt állnak Tilos a weboldalakról szöveget és képet engedély nélkül lementeni átmásolni.

 1. ADATVÉDELEM

Ezt a GDPR tartalmazza részletesebben

Print Friendly, PDF & Email